Mitkä on kestävän kehityksen kolme perusperiaatetta?

Kestävä kehitys on malli, jossa pyritään takaamaan nykyisten tarpeiden tyydyttäminen ilman, että tulevien sukupolvien mahdollisuudet tehdä samoin heikentyvät.

Kestävä kehitys(KK) perustuu kolmeen periaatteeseen: 1. taloudelliseen, 2. yhteiskunnalliseen ja 3. ympäristölliseen kehitykseen.

Kestävän kehityksen taloudellinen kehitys on siis yksi sen kolmesta periaatteesta, ja se tarkoittaa talouden kasvua ja elintason nousua ilman, että ympäristö tai sosiaaliset tavoitteet kärsivät.

Taloudellisella kehityksellä on suuri vaikutus ihmisten elämänlaatuun ja hyvinvointiin. Se mahdollistaa työpaikkojen luomista, paremman koulutuksen ja terveyspalvelujen saatavuuden sekä elintason parantumisen. Samalla taloudellinen kehitys voi kuitenkin aiheuttaa ympäristöongelmia, kuten saastumista ja luonnonvarojen vähenemistä.

Siksi kestävän kehityksen taloudellinen kehitys tähtää kestävään kasvuun, jossa talouden kasvu ja ympäristönsuojelu eivät ole vastakkaisia tavoitteita, vaan ne tukevat toisiaan. Tämä voidaan saavuttaa luomalla uusia, ympäristöystävällisiä teknologioita ja toimialoja sekä lisäämällä resurssitehokkuutta ja uudelleenkäyttöä.

Taloudellinen kehitys edellyttää myös vastuullista ja avointa liiketoimintaa, jossa yritykset ottavat huomioon ympäristövaikutukset ja sosiaaliset tavoitteet. Tämä voi lisätä yritysten kilpailukykyä ja luoda uusia mahdollisuuksia talouden kestävälle kasvulle.

Taloudellinen kehitys on tärkeä osa kokonaisvaltaista lähestymistapaa kestävään kehitykseen. Se mahdollistaa nykyisten tarpeiden tyydyttämisen ilman, että tulevien sukupolvien mahdollisuudet tehdä samoin heikentyvät. Mutta se edellyttää rohkeita ja päämäärätietoisia toimia sekä laajaa yhteistyötä eri tahojen välillä.

KK edellyttää laajaa yhteistyötä eri tahojen välillä, mukaan lukien hallitukset, yritykset, kansalaisjärjestöt ja yksittäiset ihmiset. Jokaisella taholla on oma roolinsa ja vastuunsa kestävän kehityksen saavuttamisessa.

Kestävä kehitys on pitkän aikavälin prosessi, joka edellyttää sitoutumista ja käytännön toimia tavoitteiden saavuttamiseksi. Se vaatii uusia tapoja ajatella ja toimia sekä rohkeutta tehdä muutoksia nykyisiin toimintatapoihin. Mutta kun yhteistyöllä ja toimilla tavoitellaan kestävää kehitystä, voimme varmistaa tuleville sukupolville paremman tulevaisuuden.

Ilmainen toimitus Suomeen! 🇫🇮

Taikille tilauksille maksuttoman toimituksen Suomeen!