Kestävän kehityksen yhteiskunnallinen periaate.

Kestävä kehitys on malli, jossa pyritään takaamaan nykyisten tarpeiden tyydyttäminen ilman, että tulevien sukupolvien mahdollisuudet tehdä samoin heikentyvät.

Viime kerralla kirjoitin taloudellisesta perusperiaatteista. Nyt käsitellään yhteiskunnallista kehitystä. Muistutuksena vielä kestävä kehitys(KK) perustuu kolmeen periaatteeseen: 1. taloudelliseen, 2. yhteiskunnalliseen ja 3. ympäristölliseen kehitykseen.

Kestävän kehityksen yhteiskunnallinen kehitys on toinen sen kolmesta periaatteesta ja se koskee ihmisten välistä tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta, yhteiskunnan demokratiaa ja sosiaalista hyvinvointia.

Yhteiskunnallinen kehitys tarkoittaa sitä, että kaikilla ihmisillä on yhtäläiset mahdollisuudet elää terveitä ja merkityksellisiä elämää, joissa he voivat toteuttaa potentiaalinsa ja toteuttaa unelmansa. Tämä edellyttää oikeudenmukaista ja tasa-arvoista yhteiskuntaa, jossa kaikilla on pääsy peruspalveluihin kuten terveydenhuoltoon, koulutukseen ja asumiseen.

Ihmisten välistä tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta, yhteiskunnan demokratiaa ja sosiaalista hyvinvointia.

Kestävän kehityksen yhteiskunnallinen kehitys edellyttää myös avointa ja demokraattista yhteiskuntaa, jossa ihmiset voivat osallistua päätöksentekoon ja vaikuttaa ympäristöön ja yhteiskuntaan, jossa he elävät. Tämä takaa, että ihmiset voivat saada tarvitsemansa tuen ja mahdollisuuden kehittää itseään ja yhteiskuntaan.

Yhteiskunnallista kehitystä edistävät myös sosiaaliset investoinnit, kuten koulutus ja terveyspalvelut. Ne lisäävät ihmisten mahdollisuuksia saada työpaikkoja ja elää merkityksellistä elämää, ja ne vahvistavat yhteiskunnan sosiaalista pääomaa.

Kestävän kehityksen yhteiskunnallinen kehitys on tärkeä osa kokonaisvaltaista lähestymistapaa kestävään kehitykseen. Se mahdollistaa nykyisten tarpeiden tyydyttämisen ilman, että tulevien sukupolvien mahdollisuudet tehdä samoin heikentyvät. Mutta se edellyttää rohkeita ja päämäärätietoisia toimia sekä laajaa yhteistyötä eri tahojen välillä.

Ilmainen toimitus Suomeen! 🇫🇮

Taikille tilauksille maksuttoman toimituksen Suomeen!